Overblijven

Bs Het Mozaïek biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de Tussenschoolse Opvang (TSO) oftewel overblijven. De TSO op onze school is ingesteld om leerlingen de gelegenheid te geven in een pret- tige sfeer te kunnen eten, spelen en tot rust te komen. We vinden overigens dat de TSO vrije tijd is van de leerlingen en het deelnemen aan activiteiten is dan ook vrijwillig en naar keuze.
Hierbij aansluitend wordt het nemen van initiatieven door de leer- lingen zelf, voor een prettige invulling van de TSO, dan ook zoveel mogelijk gestimuleerd.

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee voor het overblijven. Wij vragen ouders om gezonde voeding mee te geven. Snoepgoed, chips, gebak, energiedrankjes enz. zijn niet toegestaan.

De kinderen van groep 3-8 mogen ook een zakje soep meenemen en deze ’s ochtends inleveren met hun naam erop bij de conciërge. De overblijfkrachten zorgen ervoor dat de soep klaar staat als uw kind komt.

Spelregels voor kinderen

 • De overblijfkrachten, vrijwilligers, zijn degenen die de kinderen begeleiden. Zij helpen je en zeggen wat er moet gebeuren. Bij hen kun je terecht voor advies tijdens het overblijven;
 • Je houdt je aan de volgende spelregels:
 • Als je naar het toilet moet, doe je dit vóór het eten;
 • Voor het eten éérst handen wassen;
 • Zorg dat je voldoende eten bewaart voor de middagpauze;
 • Je pakt rustig je eetspullen en gaat aan tafel zitten;
 • Zorg er zelf voor dat je rustig en gezellig kunt eten;
 • De overblijfkracht geeft aan wanneer, je gaat eten, je naar buiten kunt gaan of binnen kunt lezen of spelen;
 • Tijdens het eten praat je rustig en ga je niet van je plaats af behalve als de overblijfkracht dit goed vindt;
 • Wanneer de overblijfkracht aangeeft dat je naar buiten kunt, ruim je netjes je spullen op;
 • Tijdens het overblijven kom je niet aan de spullen van school of van een ander kind;
 • Heb je goede ideeën in verband met het overblijven, bespreek die dan met de overblijfkracht;
 • Houd je aan afspraken.

Aanmelden en kosten
De kosten voor schooljaar 2019-2020.
Het jaartarief is voor kinderen uit:

 • groep 1t/m 4: € 135,-
 • groep 5 t/m 8: € 180,-

Dit bedrag kan in 1 keer betaald worden voor 11 september of in 3 termijnen voor 11 september / 4 december / 4 maart.
Stroomt uw kind tussentijds in op school dan wordt dit verrekend.

Download: Overblijfformulier

U  kunt ook een 10-strippenkaart van € 12,50 kopen. Strippenkaarten blijven altijd geldig!

Uitgestelde betaling is alleen mogelijk voor 5 keer overblijven. Heeft uw kind meer dan 5x achterstand dan moeten wij hem/haar helaas uitsluiten van het overblijven.

De kosten van het overblijven kunt u betalen per bank op rekening: NL76INGB066.341.2013 ten name van Stichting MosaLira tnv bs Het Mozaïek, inzake overblijven en de naam van elk kind.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen